Miljøpolitik

Miljøbevidsthed er en naturlig del af vores hverdag, og vi har opdelt vores fokus på 2 områder:

  • Fysisk og psykisk
  • Eksternt

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø:

  • De redskaber og maskiner vi anvender er tidssvarende, justerbare og professionelle og udvalgt med fokus på mindst mulig belastning.
  • Det er vigtigt, at vores medarbejdere kan færdes sikkert på deres arbejdsplads. Alle medarbejdere er derfor instrueret i korrekt anvendelse af redskaber og maskiner.
  • Klare retningslinjer sikrer, at vores medarbejdere altid har et effektivt og simpelt overblik over deres arbejdsdag og opgaver.
  • Hos os er der kort afstand fra ledelse til medarbejder. Her står døren altid åben, og vi opfordrer til dialog og åbenhed. Man skal vide, at man altid kan få vejledning og støtte, hvis man har brug for det.

Det eksterne arbejdsmiljø:

  • Der er fokus på, at der skal være mindst mulig miljøbelastning og påvirkning af vores medarbejdere.
  • Vi arbejder effektivt med affaldssortering.
  • Vi prioriterer at have tæt kontakt til medarbejderne. Vi ønsker kort afstand fra medarbejder til ledelse, og vi opfordrer til dialog. Vi er altid åbne for at inddrage den enkelte medarbejder i planlægning og udførelse af dennes arbejdsopgaver.
  • Vi sørger for løbende tilbagemeldinger på de udførte opgaver.